Inloggen

Op deze website kunnen Boerderijwinkels een bestelling plaatsen. Zonder inlogcode is inloggen op deze website niet mogelijk.
Login
Wachtwoord vergeten?
Winkelwagen ( 0 )

Privacy Verklaring

Privacyverklaring Beemster Cheese Company

Beemster Cheese Company neemt als verwerkingsverantwoordelijke de privacy van onze klanten serieus en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. 
 

1. Persoonsgegevens en informatie die wij verwerken
Bij klantaanmelding vraagt Beemster Cheese Company om bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, naam- en (factuur- en verzend-)adresgegevens, KVK en BTW nummer. Deze gegevens hebben wij nodig voor het aanmaken voor jouw persoonlijke account en gebruiken wij uitsluitend om jouw bestellingen zo goed mogelijk te kunnen verwerken en te bezorgen. 

Voor de omgang met persoonsgegevens gelden de volgende wettelijke kaders voor de bescherming van persoonsgegevens:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;

De wetgeving voorziet in algemene regels waar Beemster Cheese Company zich aan moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels vormen de basis voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en zijn als zodanig in aanvullend beleid uitgewerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de regels voor het gebruik van persoonsgegevens.
 

2. Uitgangspunten
Beemster Cheese Company verwerkt de volgende bedrijfsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van een persoonlijk (bestel) account
 • Het verwerken van jouw online bestelling, de levering en de betaling;

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
(Factuur- en verzend) adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
KVK & BTW nummer

 • Het analyseren van het bezoekgedrag van de bezoekers op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (zie ook: 6 – Website en cookies):
 • Uitsluitend geanonimiseerde gegevens via Google Analytics
 • Uitsluitend met jouw toestemming het analyseren van jouw voorkeuren en zoekgedrag, op onze website en andere websites (zie ook: 6 – Website en cookies):

3. Register van Verwerkingsactiviteiten
Beemster Cheese Company kent een transparante en eerlijke dienstverlening en houdt daarom een Register van Verwerkingsactiviteiten bij. Hierin is vastgelegd:

 • Wie in welk geval verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking;
 • Wat het doel is van de gegevensverwerking;
 • Wie er betrokken zijn bij de gegevensverwerking en welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
 • De eventuele verstrekking van persoonsgegevens aan derden;
 • De bewaar- en vernietigingstermijnen;

4. Verwerkers/Ontvangers
Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt Beemster Cheese Company in sommige gevallen gebruik van diensten van partijen buiten de organisatie. Beemster Cheese Company maakt hierover afspraken die zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten met deze partijen. De externe partijen die persoonsgegevens verwerken zijn vastgelegd in het Register van Verwerkingsactiviteiten.
 

5. Rechten van betrokkenen
Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft wettelijk gezien een aantal rechten die hij/zij kan inroepen. Deze rechten worden ‘toegepast/gerespecteerd/uitgevoerd’ in relatie tot andere wettelijke kaders. Het gaat om de volgende rechten:

 • Inzagerecht: Je hebt het recht om aan Beemster Cheese Company te vragen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt en op welke manier je gegevens worden verwerkt. 
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat persoonsgegevens niet kloppen, kan je een verzoek indienen bij Beemster Cheese Company om dit te corrigeren.
 • Recht op wissen van gegevens: In gevallen waarin je, volgens de grondslagen van de AVG, toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. 
 • Recht op beperking van de verwerking: In gevallen waarin je vindt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, controleert Beemster Cheese Company de juistheid hiervan. Zolang er geen duidelijkheid is, worden de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt.
 • Recht om gegevens over te dragen: Als de door jezelf verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd bij Beemster Cheese Company worden verwerkt, heb je het recht om Beemster Cheese Company te vragen deze gegevens gestructureerd en in een gangbaar formaat aan je over te dragen. 
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Beemster Cheese Company zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen. 

Om als betrokkene gebruik te maken van deze rechten moet je een verzoek indienen. Dit verzoek kan worden ingediend via info@beemstershop.nl. Binnen vier weken na ontvangst zal Beemster Cheese Company beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Aan de hand van een verzoek kan Beemster Cheese Company aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van betrokkene. 
 

6. Website en cookies
Wij willen een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze website en welke pagina’s er worden bezocht. Daarbij wordt niet de identiteit van de bezoekers geregistreerd. Je gegevens blijven anoniem. Beemster Cheese Company gebruikt in haar communicatie cookies voor een bezoekersanalyse. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de websitevoorwaarden.

Ook om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op de harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Met een cookie worden bij een volgend bezoek automatisch de door u gewenste instellingen van onze website gekozen. Een cookie helpt je dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Je kunt cookies weigeren in je browserinstellingen. Wij wijzen je er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de helpfunctie van je browser (vaak terug te vinden in het menu “opties”) vind je meer informatie over cookies.
 

7. Wijzigen privacybeleid
Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd. Wij raden je aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van Beemster Cheese Company, dan kan je die kenbaar maken via het e-mailadres info@beemstershop.nl

(privacyverklaring oktober 2019)

Meer informatie over de AVG vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.